Minimumsnormering i daginstitutioner fra 1. januar 2024

dato

Minimumsnormeringer er en opgørelse over forholdet mellem pædagogisk personale og børn i daginstitutioner.

Fra 2024 skal der være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og 1 til 6 børn i børnehaver. Normeringen følger barnets alder, så hvis et barn rykkes i børnehave før det er fyldt tre år, sikres en normering svarende til en vuggestuenormering.

Minimumsnormeringen opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau, og dækker over pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, ledere, pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever.

Lederne indgår med en vægt på 85%. Støttetimer til børn i udsatte positioner og vikarer indgår også i opgørelsen. Forældre behøver ikke at foretage sig noget i forbindelse med ændringen.


https://mors.dk/om-kommunen/nyheder/2023/minimumsnormering-i-daginstitutioner-fra-1-januar-2024
Kilde: Morsø Kommune