Nyheder fra Nykøbing Mors

12 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nykøbing Mors og omegn

Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistent i dagvagt
Morsø Hjemmepleje søger Social- og Sundhedsassistent i dagvagtNogle af vores gode medarbejdere har efter mange års ansættelse valgt at gå på pension, hvilket betyder, vi står og mangler dig.Morsø Hjemmepleje søger: 1 Fast stilling 30-34 timer, som Social og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt med afløsning i anden vagttype.Arbejder pt. 2 ½ weekend over 6 uger med 2 sammenhængende weekender fri.Vi tilbyder gode forhold, gode kollegaer, samt altid godt humør.Om osI Morsø Hjemmepleje samarbejder vi med borgeren om at skabe et godt og langt hverdagsliv i egen bolig.Vi har fokus på hverdagsrehabilitering, koordinering, en god helhedsoplevelse for borgeren samt et godt tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.Vi arbejder med helhedspleje, således at du udover den personlige pleje også varetager delegerede sygeplejeopgaver.Kerneopgaven er: Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv Personlige kvalifikationer:   Du kan planlægge, vejlede og bruge din faglighed i samarbejde med borgeren   Du er fleksibel, stabil samt bidrager til et godt arbejdsmiljø og trivsel   Du kan bevare overblikket i en hektisk hverdag   Du har en anerkendende og imødekommende tilgang til både borgerne og kollegaerFaglige kvalifikationer:   Du skal være uddannet Social og Sundhedsassistent   Du skal kunne arbejde helhedsorienteret med blik for borgerens egene ressourcer   Du skal have kørekortVi tilbyder: Engagerede dedikerede og fagligt kompetente kolleger der arbejder som et fælles teamEn Hjemmepleje hvor vi sætter borgeren i centrumEn arbejdsplads hvor initiativ og nytænkning er velkommenDet gode samarbejdeMorsø Hjemmepleje samarbejder med hele sundhedsvæsenet, for at optimere pleje og behandling af borgerne i hele Morsø Kommune, samt sikre sammenhængende patientforløb i overgangen mellem sektorer og afdelinger. Morsø Kommune arbejder ud fra værdierne: ”Hjerterum, Dynamik og Pålidelighed”, samt ud fra ”Kodeks for godt medarbejderskab.”Tiltrædelse: 1.11.2021 eller hurtigst muligtLøn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.Yderligere oplysninger kan fås ved souschef Mona Dahlgaard 9970 6322.Sidste ansøgningsfrist er den 19. september kl. 23.59, og samtaler gennemføres i uge 38Klik her og se mere om hvordan det er at være hos os
Morsø Kommune
Indrykket 14. september på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedshjælper i dagvagt til vores specialteam.
Morsø Hjemmepleje søger social- og sundhedshjælper i dagvagt til vores specialteam.Morsø Hjemmepleje søger: 1 Fast stilling 30-34 timer, som Social og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt med afløsning i anden vagttypeArbejder pt. 2 ½ weekend over 6 uger med 2 sammenhængende weekender fri.Specialteamets organisering:Specialteamet består ar Sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter og Social- og Sundhedshjælpere.Specialteamets arbejdsområde:Borgere, som har sundhedsfaglige udfordringer, herunder misbrug, sociale og/ eller psykiske udfordringer.Mål:At understøtte borgerens sundhed, livskvalitet og muligheder for at mestre eget liv.Tage afsæt i borgerens helhedssituation og ønske om at kunne udfolde sit potentiale, leve et aktivt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet samt forsørge at klare sig selv længst muligt uden hjælp.I Morsø Hjemmepleje samarbejder vi med borgeren om at skabe et godt og langt hverdagsliv i egen bolig.Vi har fokus på hverdagsrehabilitering, koordinering, en god helhedsoplevelse for borgeren samt et godt tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.Vi arbejder med helhedspleje, således at du udover den personlige pleje også varetager delegerede sygeplejeopgaver.Kerneopgaven er: Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv Personlige kvalifikationer: Du kan planlægge, vejlede og bruge din faglighed i samarbejde med borgerenForståelse for, at borgeren kan have svært ved at passe ind i samfundets regler og normerAt der bidrages i forhold til kvalitetsudvikling af Hjemmeplejen, herunder kommunikationen – både mundtlig og skriftlig med gruppen af borgere der er tilknyttet teamet samt kollegaer, så der skabes helhed og kontinuitet.Du er fleksibel, stabil samt bidrager til et godt arbejdsmiljø og trivselDu kan bevare overblikket i en hektisk hverdagDu har en anerkendende og imødekommende tilgang til både borgerne og kollegaerFaglige kvalifikationer:Du skal være uddannet Social og SundhedshjælperDu skal kunne arbejde helhedsorienteret med blik for borgerens egene ressourcerDu møder den enkelte borger på en respektfuld måde, hvor den enkeltes borgers valg og ønsker så vidt muligt imødekommes, ud fra rammerneDu skal have kørekortVi tilbyder: Engagerede dedikerede og fagligt kompetente kolleger der arbejder som et fælles teamEn Hjemmepleje hvor vi sætter borgeren i centrumEn arbejdsplads hvor initiativ og nytænkning er velkommenDet gode samarbejdeMorsø Hjemmepleje samarbejder med hele sundhedsvæsenet, for at optimere pleje og behandling af borgerne i hele Morsø Kommune, samt sikre sammenhængende patientforløb i overgangen mellem sektorer og afdelinger. Morsø Kommune arbejder ud fra værdierne: ”Hjerterum, Dynamik og Pålidelighed”, samt ud fra ”Kodeks for godt medarbejderskab.”Vi tilbyder gode forhold, gode kollegaer, samt altid godt humørTiltrædelse: 1.11.2021 eller hurtigst muligtLøn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.Yderligere oplysninger kan fås ved souschef Mona Dahlgaard 9970 6322.Sidste ansøgningsfrist er  den 19. september kl. 23.59, og samtaler gennemføres i uge 38
Morsø Kommune
Indrykket 14. september på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistent-elev
Morsø Kommune søger grundforløbselever til social- og sundhedsassistentuddannelsen.Vil du uddanne dig til social- og sundhedsassistent med løn under hele uddannelsen, så har vi en mulighed til dig, du ikke vil gå glip af!Om osVores kerneopgave i Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering er at støtte borgeren til et sundt og værdigt liv. Det betyder i praksis, at vi arbejder aktivt, professionelt og tværfagligt på at finde frem til de bedste løsninger for kommunens borgere, gennem inddragelse af borgerne og de pårørende.I Morsø Kommune vil vi gerne gå forrest, derfor vil du opleve, at der på alle uddannelsessteder arbejdes med udvikling af nye tiltag med fokus på kerneopgaven.Vi kan tilbyde:Løn under hele uddannelsen på både grundforløb og hovedforløbEn samlet uddannelsesaftale fra start til slutJobgaranti efter uddannelse,  hvis du er kvalificeret til en stillingEt fagligt stærkt og veltilrettelagt uddannelsesforløbEt uformelt og godt læringsmiljø med plads til refleksionEn arbejdsplads hvor DU er en vigtig del af holdetEn organisation hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger med høj grad af fleksibilitetDu får lagt fundamentet for at gå ind på en udviklende, faglitudfordrende og spændende uddannelse, hvor du får støtte fra uddannelsesleder og praktikvejledere gennem hele uddannelsen.Vi forventer: At du er parat til et godt forløb og kan se dig selv i ovenståendeAt du er motiveret og opsøgende for egen uddannelse og læringAt du kan og vil tage ansvar for egen uddannelse og læring, i samarbejde med skolen, dine praktikvejledere og uddannelseslederAt du har lyst og evne til at reflektere over egen praksisAt du er opsøgende og nysgerrigAt du er medspiller på vores hold af gode medarbejdereAt du er god til at opbygge og vedligeholde relationerGrundforløb opstart: 25. oktober 2021 til 29. marts 2022.Hovedforløb opstart: 1. april 2022.Kontakt uddannelsesleder Helle Eriksen på heer@morsoe.dk eller 2445 4612 og få en snak om netop den plan der passer til dig.Vi optager løbende på både grundforløb og hovedforløb.AdgangskravDu skal søge optagelse på social- og sundhedsskolenfor at sikre, at du opfylder adgangskravene for grundforløbet.Social- og Sundhedsskolen STV (Skive, Thisted og Viborg) foretagerrealkompetencevurdering (RKV).Adgangskrav til hovedforløbet på assistentuddannelsen:Du har dansk på D-niveau og naturfag på E-niveauDu har bestået Grundforløb 2, eller er uddannet social- og sundhedshjælper.Det er en fordel, hvis du har kørekort.Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021Vi afholder samtaler efter individuel aftale.Øvrige oplysningerStillingen er på 37 timer i ugen.Du må i praktikperioden under hovedforløbet forvente aften – og weekendarbejde.Du ansættes i i Morsø Kommune og vil blive introduceret inden opstart.Du skal selv afholde udgifter til bøger, PC og andet nødvendigt materiale, der benyttespå uddannelsen.Løn betales bagud.Udenlandske statsborgere skal vedlægge kopi af arbejds- og opholdstilladelse.Husk at vedhæfte relevante dokumenter, såsom eksamensbeviser, dokumentation foransættelser, CV og en motiveret ansøgning på ca. en A4-side.Du kan også vedhæfte udtalelser fra tidligere arbejdspladser eller uddannelser.Hvis du bliver tilbudt en stilling, vil du umiddelbart efter samtalen, skulle møde ind på Morsø Kommune for at underskrive din uddannelsesaftaleVær opmærksom på at dine data vil blive delt med SOSU STV Thisted, hvis duansættes, for at afklare dit uddannelsesforløb. Morsø Kommune journaliserer dine data når du henvender dig vedrørende uddannelse.Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt du får afslag på din ansøgning om elevstilling, er Morsø Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail eller CPR-nummer.Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for IT og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i bekendtgørelser om Erhvervsuddannelser.
Morsø Kommune
Indrykket 9. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Nykøbing Mors

Nykøbing Mors er den største by på øen Mors med sine 9.135 indbyggere, og er beliggende på den østlige del af øen. Byen går under postnummeret 7900 og er en del af Morsø kommune. Øen Mors finder du i det nordvestlige Jylland, lige midt i Limfjorden. Herfra kommer også øens slogan: Limfjordens Perle. I dag går Mors og hermed også Nykøbing Mors ind under region Nordjylland. Øen er i alt 367,67 km2, og er derfor en af de større danske øer.

Mors er fyldt med mindre nabobyer til Nykøbing Mors, men de nærmeste større nabobyer, er Skive og Thisted. Skive i Salling ligger 31 km væk og Thisted i Thy ligger 30 km derfra. Mors er forbundet med Salling såvel som Thy via to broer: Sallingsundbroen og Vildsund-/Vilsundbroen. Hertil ligger Nykøbing Mors nærmest Sallingsundbroen med en distance på kun 6 km.

Nykøbing Mors’ historie

Første gang Nykøbing Mors nævnes er tilbage i 1299 af tidens konge, Erik Menved, og tilbage i middelalderen fik byen købstadsrettigheder. Byen blomstrede på det grundlag, at øen generelt havde god landbrugsjord, fjordens gode muligheder for fiskeri og skibsfart. Tilbage i 1600-tallet boede der under 400 mennesker i Nykøbing Mors, og selve tiden var præget af nedgang grundet krig, epidemier og adskillige bybrande. Først i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet begyndte befolkningstallet igen at stige. Blandt andet på grund af de mange brande, at de nuværende bygninger opstået gennem de sidste 200 år.

Arkæologer har i de små gader, der præger havnekvarteret, fundet de ældste spor af byen dateret tilbage fra 1200-tallet. Dette kvarter er særligt præget af små, ældre huse, der før i tiden var hjem for fiskere, håndværkere og arbejdere. 

I 1889 blev jernbanefærgelejet og tilhørende station indviet i byen. Dette kom sig af, at der i 1884 blev åbnet for en jernbanerute mellem Skive og Glyngøre, den såkaldte Sallingbane, hvorfra man med færge kunne komme til Nykøbing Mors. For at Nykøbing Mors skulle have størst gavn af Sallingbanen, blev de nødt til at oprette en jernbanestation og jernbanefærgerute. Nykøbing Mors station endte med at blive en af de mest travle stationer i området med en af de største omsætninger. I 1977 stoppede godstrafikken, og cirka et halvt år efter åbnede Sallingsundbroen. Mange af stationsbygningerne blev de efterfølgende år revet ned, og i dag er det kun ekspeditionsbygningen, der står tilbage. Denne er i dag indrettet som café. 

Generelt om Nykøbing Mors

Nykøbing Mors er det kulturelle centrum for hele øen. Bevæger man sig gennem byen, vil man møde flere interessante skulpturer, der blandt andet er udført af Erik Heide. På Færkenstræde 12 er det muligt at se et relief af Aksel Sandemose og den berømte jantelov. Andre af hans skulpturer er at finde ved gymnasiet, sundhedscentret, turistinformationen og andre steder i byen. 

I byen finder du et stort udvalg af muligheder for shopping og indkøb. I byen finder de flere kendte kæder, men også et stort udvalg af specialforretninger og spændende spisesteder. Selvom Nykøbing Mors er en lille by, har den også en biograf, der bliver drevet af frivillige, samt et teater og et bibliotek. Mange af disse steder kan du finde i byens gågade eller lige nær denne gade. I centrum af gågaden finder man Sct. Clemens Kirke, som blev opført tilbage i 1890’erne på det jordstykke, hvor byens middelalderlige kirke lå. Flere dele af inventaret fra den gamle kirke, er bevaret og at finde i den nye.

Byen er også fyldt med grønne områder. Ørodde, som beskytter bugten mod øst er et område med plantage, legeplads, camping, park, badestrand, vandrehjem og sportsanlæg. Plantagen blev anlagt i starten af 1800-tallet som et offentligt sted, og i dag er det stadig et attraktivt sted for unge som gamle.

Om sommeren er byen fuld af liv. Der er blandt andet rig mulighed for vandsport, og hver onsdag bliver der afholdt By Night med musikalske indslag. Særligt er byen på denne tid af året kendt for sin Skaldyrsfestival og Kulturmødet. Byens indbyggere tager resten af året også initiativ til at skabe liv i byen. Både til Halloween og jul bliver der pyntet flot op i byen og stablet en række arrangementer på benene for både små og store. Museumsbesøg er også noget, som byen kan klare med blandt andet Dueholm Kloster og Støberimuseet. 

Byen er også hjem for en lang række uddannelsesmuligheder. Både øens gymnasium og handelsskole er at finde her, samt to samarbejdende folkeskoler, en tiende klasse og en ungdomsskole med et stort udvalg af tilbud for børn og unge. Lige uden for byen er landbrugsskolen også at finde.

Ikke langt fra byen finder du Jesperhus Blomsterpark og Camping, som er en Danmarks mest kendte familieattraktioner. Her er ligger der også en svømme- og bowlinghal, som primært bliver brugt at campingpladsens besøgende. Tilbage i 2015 blev der anlagt en cykelsti, der skulle forbinde denne kendte park med Nykøbing Mors på sikker vis.

Mors er en forholdsvis lille ø med mange muligheder, og eftersom busserne er gratis, kan disse benyttes fra busterminalen til forskellige dele af øen uden problemer, eller der kan lejes cykler hos turistinformationen.