Ergoterapeut

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Morsø Hjemmepleje søger to ergoterapeuter til faste stillinger op til 37 timer i dagvagt.

Kerneopgaven er: Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv.

Vil du være med til sammen med din nye kollega at være del af Morsø Hjemmepleje, hvor alle tænker og arbejder hverdagsrehabiliterende. I Morsø Hjemmepleje samarbejder vi med borgeren om at skabe et godt og langt hverdagsliv i egen bolig. Vi arbejder Rehabiliterende og har fokus på hjælpemidler, rehabilitering og støtte borgeren. Som ergoterapeut i Morsø Hjemmeplejen skal du arbejder med koordinering, personcentreret borgernær rehabilitering samt et godt tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og pårørende.

Ergoterapeutens arbejdsområde
 • Ergoterapeutens arbejdsområde er at planlægge, igangsætte, deltage i, koordinere og afslutte rehabiliteringsforløb sammen med borger og borgerens team ud fra borgeres mål, funktionsniveau og ressourcer
 • Samarbejde med og inddrage pårørende i civilsamfundet i borgeres forløb
 • Afdække og understøtte implementering af relevante velfærdsteknologiske løsninger ved borger
 • Udføre og dokumentere relevante screeninger
 • Den rehabiliterende indsats foregår i borgerens eget hjem, hvor hjælpemidler er i fokus ved deltagelse af pleje og aktiviteter. 
 • Når borgeren får støtte af Morsø Hjemmepleje, skal der afprøves og vurderes om hjælpemidler kan hjælpe og støtte borgeren i at opnå større grad af selvhjulpen hed.
Din Profil og opgaver
 • Er uddannet ergoterapeut, gerne med praktisk erfaring med rehabilitering
 • Motiveres af at ” Tro på borgerens udvikling” og sætte borgeren i centrum
 • Brænder for at arbejde rehabiliterende og evner at spotte potentialet og ressourcerne hos den enkelte borger
 • Er resultatorienteret og kan være tovholder i borgeres rehabiliteringsforløb
 • Kan motivere, initiere, følge op og afslutte forløb hos borgeren.
 • Vægter den udførende del af fagligheden højt
 • Besidder samarbejdsevner- og vilje og vil indgå i et tværfagligt team, hvor alle kompetencer er vigtige og afgørende for et godt samarbejde
 • Du er fleksibel, stabil samt bidrager til et godt arbejdsmiljø og trivsel, og kan bevare overblikket i en hektisk hverdag
 • Anvender en imødekommende tilgang til både borgerne, pårørende og kollegaer
 • Være sparringspartner for alle medarbejdere i dag, aften- og nattevagt i form af vejledning om hjælpemidler og rehabilitering
 • Have følgedage på relevante ruter for at vejlede i hjælpemidler og rehabilitering
 • Mødeleder på ugemødet for rehabiliteringsruterne. 
 • Du skal have kørekort
Vi tilbyder: 
 • Engagerede dedikerede og fagligt kompetente kolleger der arbejder som et fælles team
 • En Hjemmepleje hvor vi sætter borgeren i centrum og arbejder personcentreret
 • En arbejdsplads hvor initiativ og nytænkning er velkommen

Tiltrædelse: 1.5.2024 eller hurtigst muligt
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved souschef Mona Dahlgaard 9970 6322.
Sidste ansøgningsfrist er den 10.3.2024 samtaler afholdes i uge 12

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Morsø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Morsø Kommune, Rolstrupvej 10, 7900 Nykøbing M

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5999108

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet