Ejere af ejendomme i Nykøbing får forlænget frist til at tilkendegive interesse for fjernvarme

Foto: Morsø Kommune.
dato

Fjernvarmeplanerne i Nykøbing er i fare for at falde til jorden, da der ikke er nok husstande, der har udtrykt interesse for projektet. Morsø Varme, der har fået opgaven med at udrulle fjernvarmen, har dog valgt at forlænge fristen for interessetilkendegivelser til 1. marts 2024.

Projektet blev præsenteret på et informationsmøde tidligere på året, hvor det blev besluttet, at der skulle være en frist for tilkendegivelse af interesse. Men da fristen udløb, var der ikke tilstrækkeligt mange husstande, der havde meldt sig på banen.

"Vi har besluttet at sætte mere gang i salgsarbejdet med fjernvarmen," fortæller Peter Therkildsen, formand for bestyrelsen i Morsø Varme.

Morsø Kommune har udarbejdet et projektforslag, der er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen. Hele Nykøbing er udlagt til fjernvarme i den strategiske varmeplan for øen.

Fremdriften i fjernvarmeprojektet vil løbende blive opdateret på forsyningens og kommunens hjemmeside.


https://mors.dk/om-kommunen/nyheder/2023/1-artikel-side-7
Kilde: Morsø Kommune