Ny mulighed for indlæggelse hjemme

Foto: Morsø Kommune.
dato

Det nordjyske projekt "Indlæggelse Hjemme" vil revolutionere indlæggelsesprocessen for skrøbelige, multisyge borgere.

Projektet, der starter den 1. marts i Morsø og Thisted Kommune, vil tilbyde behandling i trygge og hjemlige omgivelser for udvalgte borgere.

Overlæge Toke Kirchberg Nilsson, medlem af projektets styregruppe, forklarer, at tiltaget kan minimere overdiagnostik, øge patienttilfredshed og forbedre patientforløb.

Projektet er finansieret af Sundhedsklynge Vest i Region Nordjylland med 900.000 kr. fra nationale klyngepuljemidler. Samarbejdspartnere inkluderer Aalborg Universitetshospital Thisted, Den Præhospitale Virksomhed, almen praksis og det kommunale akutteam i Thisted og Morsø Kommune.

Projektet forventes at styrke det tværsektorielle samarbejde og optimere brugen af offentlige midler.


https://mors.dk/om-kommunen/nyheder/2024/nyt-tiltag-giver-saarbare-patienter-mulighed-for-indlaeggelse-hjemme
Kilde: Morsø Kommune