M. C. Holms Skole kan nu fortælle mere om en plan med mere legende læring og fleksible fællesskaber

Foto: Morsø Kommune.
dato

M. C. Holms Skole har en ny plan for fremtiden, der fokuserer på leg som et centralt element i undervisningen.

Skoleleder Line Rask Abildgaard mener, at dette vil øge motivation og skoleglæde blandt eleverne. Hun beklager dog den utryghed, forældrene har oplevet under ventetiden på information om planen.

Planen er blevet udviklet internt, før den blev kommunikeret ud, hvilket har skabt usikkerhed blandt forældrene. Abildgaard undskylder for dette og ser frem til at kunne give mere information i den kommende tid.

Hun understreger, at ændringerne ikke er en spareøvelse, men en ambition om at forbedre skolen for alle elever. Skolen samarbejder med University College Nordjylland om kompetenceudvikling og henter inspiration fra forskning og skoler med erfaring i legende læring.

Planen, der har titlen "Fremtidens M. C. Holms Skole – det er bare noget, vi leger", vil blive uddybet i den kommende tid.


https://mors.dk/om-kommunen/nyheder/2024/m-c-holms-skole-kan-nu-fortaelle-mere-om-en-plan-med-mere-legende-laering-og-fleksible-faellesskaber
Kilde: Morsø Kommune