SSA til socialpsykiatrien

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Så er chancen her for at komme til at arbejde i socialpsykiatrien.
Det socialpsykiatriske bofællesskab i Morsø Kommune søger 1 social og sundhedsassistent pr 1-8 2023. Stillingen er på 32 timer.

Om os
Bofællesskabet består af 9 borgere og en personalegruppe på 6 medarbejdere. 4 personaler har dag / aften og weekendvagter og 2 er faste nattevagter.
De vil være de tætteste kollegaer, men derudover vil man opleve et fællesskab med hele socialpsykiatrien, såvel øvrige bostøttemedarbejdere samt medarbejdere fra dagsbeskæftigelsen.

De 3 dag / aften personaler er alle uddannet pædagoger, men da vi har fået flere og flere sundhedslovsydelser ind, skal denne stilling have ansvar for SUL opgaverne i tæt samarbejde med øvrige ansatte på stedet og i samarbejde med SSAér være medicinansvarlig, ansvarlig for opdatering af FMK mm. Denne del af arbejdet bliver i tæt samarbejde med øvrige SSAér i socialpsykiatrien samt sygeplejerske.

Derudover består arbejdet i at yde individuel støtte i beboernes eget hjem, hvor der arbejdes ud fra de fastsatte mål samt at yde støtte, morgen, aften samt weekends i bofællesskabet. Der skal forventes 1-2 aftenvagter i ugen samt arbejde hver 4. weekends.
Vores mål med støtten er at styrke borgerens mestring i eget liv i samspil med det omgivende samfund, så vi bidrager til øget inklusion. Det handler både om at skabe tryghed for borgeren og øget selvstændighed. Vores indsatser baserer sig på at møde den enkelte borger via den nære og anerkendende relation samt tage udgangspunkt i dennes kompetencer.
Der er en stor faglig psykiatrisk viden i medarbejdergruppen. Det pædagogiske grundlag bygger på KRAP og der modtages supervision med KRAP som fundamentet for supervisionen. 

Vi søger en medarbejder, som:

 • Der er uddannet social og sundhedsassistent
 • Har erfaring indenfor det pædagogiske område og kan arbejde pædagogisk
 • Har erfaring med psykiatri og psykosociale problemstillinger
 • Værdsætter kollegialt samarbejde, gensidig respekt og opbakning
 • Kan arbejde ud fra opstillede mål og derudfra kan lave pædagogiske delmål og handlingsplaner sammen med borgeren
 • Kan dokumentere indsatsen og dens virkninger
 • Kan reflektere over egen praksis og er god til at iagttage
Vi forventer, at du:
 • Har bred erfaring med og lyst til at arbejde med psykiatriske borgere og kan bruge din faglige viden til konkrete pædagogiske handlinger
 • Kan arbejde selvstændigt, da arbejdet i bofællesskabet er alene vagter
 • Kan se udfordringer i det selvstændige arbejde og samtidig er god til at dele oplevelser, viden og observationer med kollegaer
 • Har et anerkendende og positivt menneskesyn
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Desuden fastsættes lønnen efter aftale og under medvirken af den forhandlingsberettede organisation.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Morsø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Morsø Kommune MOVED, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://morsoe.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=ba84c1ad-9358-4527-8665-44d64640bb29

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849422

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet