I starten af juni får Sallingsundbroen udført et generaleftersyn

Sallingsundbroen. (Foto: Vejdirektoratet)
dato

Sallingsundbroen, som er en del af rute 26 og forbinder Mors med Salling, har de seneste år gennemgået et større renoveringsarbejde med blandt andet ny belægning på broen. Bortset fra mindre opfølgende arbejder, særligt ved dilatationsfugerne, er det arbejde afsluttet. Nu er det tid til et rutinemæssigt eftersyn af de resterende bygværksdele på broen. Et generaleftersyn af broer og tunneler gennemfører Vejdirektoratet hvert 5. eller 6. år.

Eftersynet går i gang mandag den 3. juni og vil stå på i 5 - 6 dage. Det bliver gennemført fra en stor brolift, som kører på broen, og derfor får arbejdet betydning for trafikanterne. For at genere trafikken mindst muligt gennemføres arbejdet som aften- og natarbejde. Det går i gang kl. 17.00 og afsluttes senest kl. 05.00 morgenen efter. Arbejderne foregår med signalregulering.  

Sådan foregår arbejdet
Eftersynet foregår fra en brolift, som kan føre armen ud på siden og ned under broen. For at få plads til liften inddrager vores entreprenør en del af kørebanen på den sydvestlige side, det vil sige i retning fra Mors mod Salling. For at sikre en god og sikker trafikafvikling bliver der opsat signalregulering over en 600 meter lang strækning Per dag.

Arbejdsområdet vil være tydeligt afmærket med trafikkegler i hele det afspærrede områdes længde.

Den sidste dag skal den anden broside tilses fra brolift. Dette foregår ved, at broliften kontinuerligt bevæger sig over broen med en signalvogn bagved. Trafikanter kører udenom.

Information til trafikanterne
Ved at starte eftersynet af broen kl. 17.00 vil den værste myldretid være overstået. Signalregulering kan dog alligevel medføre forsinkelser og øget rejsetid.

Cyklister og gående skal benytte fortovet på broens nordøstlige side (fortov i side mod Glyngøre) i de første 3 - 4 aftener/nætter, mens broliften opererer på modsatte side.

Den sidste aften/nat skal cyklister og gående benytte broens sydvestlige fortov. Vejdirektoratet opfordrer bløde trafikanter til at være opmærksomme på midlertidige trafikændringer på fortovet.

Fordi broliften er vindfølsom, er der en risiko for, at arbejderne kan blive udskudt eller forsinket på grund af vejrforhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.