FGU underviser til Omsorg og Sundhed på Mors

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du uddannet pædagog eller indenfor det sundhedsfaglige felt, så søger FGU Nordvest Mors en FGU-underviser til det faglige tema Omsorg og sundhed.

Vil du være en del af os?

 • Det faglige tema OMSU arbejder med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for børn, unge og ældre. Vi arbejder med kreative og udviklende projekter, som spænder fra vuggestue og dagpleje til børnehave, SFO, skoler og plejehjem. Du vil som kontaktlærer være den bærende for undervisningen på holdet.

Vi tilbyder
 • En spændende og udfordrende stilling, med fokus på differenceret undervisning, hvor både de personlige, sociale og faglige mål er i fokus.
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.

Du
 • Har gennem din uddannelse erhvervet dig evner til at se, hvordan du bedst støtter op om den enkelte elevs forløb.
 • Er uddannet eksempelvis pædagog, eller indenfor det sundhedsfaglige felt.
 • Vil varetage undervisning på det hold, hvor vores pædagog studerende har deres primære timer.
 • Har en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen.
 • Har flair for og ser formålet med dokumentationsarbejdet.
 • Ser potentialet og kompetencerne hos den enkelte.
 • Har erfaring med at ramme zonen for nærmeste udvikling hos den enkelte elev og ved at forventninger skal stemme overens med denne.
 • Er god til teamsamarbejdet, da vores undervisning og vejledning er helhedsorienteret og skal ses i en større sammenhæng omkring den unge.
 • Skal besidde stor tålmodighed og være med på nye ideer.
 • Har modet til at gå ind i nye og komplekse opgaver i en til tider uforudsigelig hverdag.

Dine opgaver vil være
 • At undervise - særligt i det faglige tema ”Omsorg og sundhed”
 • Samarbejde omkring udvikling af helhedsorienteret og praksisnær undervisning.
 • Fokus på trivsel, fravær, og overgange til uddannelse og job.
 • Tæt samarbejde med elever, kollegaer og elevernes netværk.
 • Støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer
 • At lave opfølgning på elevernes progression.
 • At være åben og deltagende i sparring med kollegaer.
 • At have funktion som vikar på alle hold, da vi dækker ind for hinanden ved fravær.
 • Samarbejde med lokalsamfundet omkring din undervisning.

Særligt for din funktion på FGU
 • Du skal have lysten til at understøtte kompetencer og potentialet i elevernes forløb. Vores tilgang skal være meningsfuld for eleverne, og derfor skal vores værdier; ”Favnende fællesskab” ”Gensidig gejst” og ”Udbytterig læring” indgå i den helhedsorienterede tanke, hvor vi sammen skaber sammenhæng i elevernes forløb.
 • Forløbsplanen er omdrejningspunktet for elevens forløb, som foregår i tæt samarbejde med dine kollegaer og den unge.
 • Udover fagbilaget til Omsorg og Sundhed, skal eleverne undervises i teoretiske emner i tilknytning til faget PASE (Privatøkonomi, arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære).

FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Løn og ansættelsesvilkår
Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold – Overenskomst Lærer FGU

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger modtages senest d. 23. juni 2023 kl 12.00.
Samtaler afholdes i uge 26.

Har du intet hørt inden den 1. juli 2023, er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen i denne omgang.

Ansættelse
1. august 2023.

Ved eventuelle spørgsmål
kan du henvende dig til (Morsø) Skoleleder Pernille Juhl på telefon 27 58 67 76.

FGU Nordvest dækker Jammerbugt, Thisted og Morsø kommune. Du kan læse mere om FGU Nordvest på www.fgunordvest.dk og FGU på www.uvm.dk/fgu

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Morsø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

FGU Nordvest, Elsøvej 101, 7900 Nykøbing M

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=2537&ERId=82341

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5847479

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet